IGRAČI

Dino Gudelj

Filip Veselčić

Igor Hajsek

Luka Gašpar

Marko Mrkonjić

Miro Begović

Filip Matijašić

Teo Kuljiš

Jadran Grančić

Tomislav Kolobarić

Jure Maglić